<div align="center"> <h1>Knurowskie Stowarzysznie Diabetyków</h1> <h3>Strona poświęcona oragaznizacji pomagającej cukrzyką</h3> <p>Cukrzyca, Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków, Knurów, knurów, cukrzyca, choroby, pomoc, KSD, ksd</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.stal1935.free.ngo.pl/index.html" rel="nofollow">http://www.stal1935.free.ngo.pl/index.html</a></p> </div>